Andries J. Kroese

Courses


De fleste kursene som Andries Kroese holder, er på invitasjon fra grupper.

I 2018 organiserer han selv 2 instruktørkurs. De egner seg for deltakere som har personlig erfaring med mindfulness trening. Ca.70% tar utdannelsen for å bli instruktør, ca. 30% deltar for egen fordypning.

For mer detaljert informasjon, kontakt:

Andries Kroese dr. med., kursleder

ajkroese@online.no, mobil: 90151734.

 

KURS I OSLO, 2018

UTDANNING FOR Å BLI INSTRUKTØR i oppmerksomhetstrening (OT) /mindfulness trening (3 x 2 dager). Fredag - lørdag, 31 august - 1 september, + lørdag - søndag 28 - 29 september, + fredag - lørdag 26 - 27 oktober, 2018.

For informasjon vedr. kurset: Andries Kroese, kursleder

ajkroese@online.no og Tel.: 90 15 17 34

 

KURS ved Skånevik Fjord Hotell, (nær Haugesund), 2018

UTDANNING FOR Å BLI INSTRUKTØR i oppmerksomhetstrening (OT) /mindfulness trening (3 x 2 dager). Lørdag - søndag, 21  - 22 apirl, + lørdag - søndag 26 - 27 mai, + lørdag - søndag 16 - 17 juni, 2018.

For informasjon vedr. kurset: Andries Kroese, kursleder

ajkroese@online.no og Tel.: 90 15 17 34

 

KURS i 2019:

Fra 1 jan. 2019 organiserer Andries Kroese ikke egne kurs lenger.

Han holder bare kurs på invitasjon fra grupper, organisasjoner, bedrifter og foreninger

For informasjon kontakt Andries Kroese:

ajkroese@online.no eller Mob. 90151734