Andries J. Kroese

Courses


De fleste kursene som Andries Kroese holder, er på invitasjon fra grupper.

Han organiserer selv instruktørkurs i Oslo. De egner seg for deltakere som har personlig erfaring med mindfulness trening. Ca.70% tar utdannelsen for å bli instruktør, ca. 30% deltar for egen fordypning.

For mer detaljert informasjon, kontakt:

Andries Kroese dr. med., kursleder

ajkroese@online.no, mobil: 90151734.

 

KURS I OSLO, 2018

UTDANNING FOR Å BLI INSTRUKTØR i oppmerksomhetstrening (OT) /mindfulness trening (3 x 2 dager). Fredag - lørdag, 31 august - 1 september, + fredag - lørdag 28 - 29 september, + fredag - lørdag 26 - 27 oktober, 2018.

For informasjon vedr. kursene i Oslo: Andries Kroese, kursleder

ajkroese@online.no og Tel.: 90 15 17 34