Andries J. Kroese

Courses


De fleste kursene som Andries Kroese holder, er på invitasjon fra grupper.

Han organiserer selv instruktørkurs i Oslo. De egner seg for deltakere som har personlig erfaring med mindfulness trening. Ca.70% tar utdannelsen for å bli instruktør, ca. 30% deltar for egen fordypning.

For mer detaljert informasjon, kontakt:

Andries Kroese dr. med., kursleder

ajkroese@online.no, mobil: 90151734.

 

KURS I OSLO, 2017

UTDANNING FOR Å BLI INSTRUKTØR i oppmerksomhetstrening (OT) /mindfulness trening (3 x 2 dager). Fredag - lørdag, 6 - 7 januar, + fredag - lørdag 10 - 11 februar, + fredag - lørdag 24 - 25 mars, 2017.

For informasjon vedr. kursene i Oslo: Andries Kroese, kursleder

ajkroese@online.no - Tel.: 90 15 17 34

 

UTDANNING FOR Å BLI INSTRUKTØR i oppmerksomhetstrening (OT) /mindfulness trening (3 x 2 dager). Fredag - lørdag, 18 - 19 august, + fredag - lørdag 15 - 16 september, + fredag - lørdag 27 - 28 oktober, 2017.

 

KURS VED SKÅNEVIK HOTELL (MELLOM HAUGESUND OG BERGEN)

UTDANNING FOR Å BLI INSTRUKTØR i oppmerksomhetstrening (OT) /mindfulness trening (3 x 2 dager). Lørdag -søndag, 22 - 23 april, +Lørdag -søndag 20 - 21 mai, + Lørdag - søndag 17 - 18 juni, 2017.

For informasjon vedr. kursets innhold: Andries Kroese, kursleder:

ajkroese@online.no, mobil: 90151734

For praktisk informsjon og påmelding: Janne Nerheim, Skånevik Hotell, janne_nerheim@hotmail.com og mob.: 90601401